Николай Бобошевски

Много точни и бързи! Голямо количество профили и листов материал от цветни метали в наличност.