Настоящата Политика за защита на лични данни важи за Вашите лични данни, когато използвате нашите услуги чрез този сайт  и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.

Тя е приложима спрямо всички посетители на сайта ни и има за цел да Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях, за да  сте наясно как използваме Вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Балмет ООД  като администратор на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защита на личните данни, съгласно нормативните изисквания на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

С прилаганата политика за защита на личните данни Балмет ООД зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните данни  на своите клиенти.

Като използвате някоя от нашите услуги, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на „бисквитки”.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е Балмет ООД с EИК 117653925, със седалище и адрес на управление в гр.Русе,  ул.МИХАИЛ АРНАУДОВ № 6, представлявано от Балчо Петров Балчев, email: office@balmet.com

ДАННИ ЗА ДЛЗД

Длъжностно лице по защита на личните данни: Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД,  ЕИК 131334166, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, общ. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 33,  представлявано от Управителя – Юлиян Ивов Бориславов;

Телефон за връзка: 0700 30070;

Адрес на електронна поща: office@icn.bg;

Служебен адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №33.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти и обработваме личните данни само по законоустановени причини.

Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни.

Не събираме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин office@balmet.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 •       Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 •       Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 •       Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 •       За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛ  И  ОСНОВАНИЕ:

 •       Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)

Цел, за която се събират данните:

1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,

2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина

3) за изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

 •       Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)

Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 •       Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер.

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.

Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние ;
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор ;
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) ;
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация ;

Ние не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни, не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Събирането и обработката на личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството е само по отношение на: създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина; сключване и изпълнение на договор от разстояние;индивидуализация на страна по договора;счетоводни цели;статистически цели;защита на информационната сигурност;обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга или изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание; Изпращане на информационен бюлетин; Упражняване право на отказ или извършване на рекламация ;

Принципи при обработката на лични данни

 Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 •       законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 •       ограничение на целите на обработване;
 •       съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 •       точност и актуалност на данните;
 •       ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 •       цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на ел.магазин balmet.com срещу кибератаки; мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

 При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита и на следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт.

Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър.

„Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Колко време пазим Вашите лични данни

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в balmet.com. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

партньори в пазарната платформа на balmet.com;

доставчици на куриерски услуги;

доставчици на платежни/ банкови услуги;

доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

застрахователни компании;

доставчици на ИТ услуги;

други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Имате право във всеки един момент:

 •       да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
 •       да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини:     упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение от ICN или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на ICN; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 •       да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
 •       да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ICN да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; ICN не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ICN имат преимущество пред вашите интереси.
 •       да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на ICN, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин
 •       да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да изпратите искането си на електронна поща office@balmet.com

В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg